go

Go test http handler

De handlers Een webserver handler heeft als parameters altijd een writer en een request object. Func blablaHandler(w httpResponceWriter, r *http.Request) { text := r.FormValue("v") if text == "" { http.Errorf(w,"missing value") return } fmt.Fprintln(w, text +" "+ text) } In de handler wordt het request gelezen. En het resultaat van de blabla handler funktie wordt via de Fprintln weggeschreven in de Writer Als in bovenstaande handler in het request “kletsen” als waarde wordt meegegeven, wordt in de writer “kletsen kletsen” geschreven.

Go Example func

Go testing Binnen een dir met go files mag je maar èèn package hebben. Daarop is èèn uitzondering en dat heeft te maken met het testen van je code. Want, om het mogelijk te maken om alleen de buitenkant a.k.a. de interface van je code te testen, mag je in een dir met go-files en packagename oehip ook package oehip_test maken. In het package oehip_test kan je dan de buiten kant van de oehip code testen net als of jij je eigen library gebruikt.

Templatewrapper

Het Probleem Ik heb een simpele webservice in golang gemaakt, waarmee ik via de web brouwser lokaal journals, todo’s en url’s in simpele markdown bestanden kan bewerken en lokaal kan opslaan. goproductive. Voor mij heel handig want die lokale bestanden synchroniseer ik dan weer met Resilio naar al mijn machines en een paar Vps-en. Hierdoor kan ik deze locale bestandjes op al mijn machienes bekijken en bewerken via mijn gezellige webservice-je.