example

Go Example func

Go testing Binnen een dir met go files mag je maar èèn package hebben. Daarop is èèn uitzondering en dat heeft te maken met het testen van je code. Want, om het mogelijk te maken om alleen de buitenkant a.k.a. de interface van je code te testen, mag je in een dir met go-files en packagename oehip ook package oehip_test maken. In het package oehip_test kan je dan de buiten kant van de oehip code testen net als of jij je eigen library gebruikt.