http

Go test http handler

De handlers Een webserver handler heeft als parameters altijd een writer en een request object. Func blablaHandler(w httpResponceWriter, r *http.Request) { text := r.FormValue("v") if text == "" { http.Errorf(w,"missing value") return } fmt.Fprintln(w, text +" "+ text) } In de handler wordt het request gelezen. En het resultaat van de blabla handler funktie wordt via de Fprintln weggeschreven in de Writer Als in bovenstaande handler in het request “kletsen” als waarde wordt meegegeven, wordt in de writer “kletsen kletsen” geschreven.