verlangen

Netwerk

Netwerk van verlangen Als sliertjes van de schil op de bannaan liggen ze daar op aarde Verbonden een verre vriend met voetstappen via Rome Als ik mijn oor hier leg kan ik hem dan zien? In de sneeuw zijn het de annonieme routes als de sporen in de nevelkamer* Op het strand zie je het verhaal Een famielie zonder schoenen, zes blote kakkies Ze staan ze stil om een schelp of een krabbetje